Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení priaznivci hádzanej v Levoči,

19. 1. 2015

 

Vážení priaznivci hádzanej v Levoči,
 
                                  podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné poukázať  sumu do výšky 2 % Vami zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb na účet občianskeho združenia – Hádzanárskeho klubu SLOVAN LEVOČA.
                                  Poukázaním uvedenej sumy prispejete k rozvoju, ale hlavne k udržaniu tohto športu v Levoči.
Tlačiva : Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane sú umiestnené na web-stránke nášho klubu, alebo ich  môžete požiadať hociktorého člena klubu.
 
 
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1.      Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne
3,32 €.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6.  Do
Vyhlásenia pre Hádzanársky klub napíšte sumu, ktorú mu chcete poukázať.
     7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na     daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska, alebo do 15.4. 2016 členovi hádzanárskeho klubu.